Van statistiek naar casuïstiek

Ziekenhuizen en artsen moeten op veel vlakken verantwoording afleggen. Veel van deze statistiek wordt in de landelijke oliebollenlijsten gebruikt om ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. Wij geloven echter dat je niet bij deze statistiek moet blijven stil staan. Door op zoek te gaan naar de patiënten achter deze getallen en daarin patronen te ontdekken, komt het verbeterpotentieel in zicht.

Wilt u direct met één van onze mensen spreken over de mogelijkheden, bel dan Els ( 06-23851191) of Pieter-Frank ( 06-41132465)

Clinical Intelligence

Voor artsen

Specifiek voor artsen maken we rapportages die niet stil blijven staan bij de statistiek (ratio's van HSMR, lange verpleegduur, heropnames), maar inzicht geven in de patiëntpopulatie achter het getal. Denk daarbij aan kwetsbare ouderen, patiënten met diabetes, nieraandoeningen, complicaties of multi-morbiditeit.

U krijgt maandelijks automatisch een rapportage. Vanuit de rapportage kunt u vanuit elk cijfer direct doorklikken naar de betreffende opnamen en patiënten in de Reflex applicatie.

De rapportages en overzichten zijn ideaal om zelf grip te krijgen op de patientpopulatie, maar ook om te gebruiken bij jaar- of kwartaalgesprekken met de Raad van Bestuur, of tijdens intervisiebijeenkomsten. De rapportages zijn zowel per vakgroep beschikbaar als voor het hele ziekenhuis. Meer over de inhoud van de rapportages

download voorbeeldrapport

Clinical Intelligence

Reflex application

Met Reflex heeft u maandelijks inzicht in de meest recente gegevens van uw ziekenhuis over sterfte, verpleegduur, heropnames, complicaties en infecties. Zo houdt u vinger aan de pols door de trends van deze cijfers te bekijken. Per specialisme, per diagnose en per verrichting. U ziet waar de registratie nog niet up to date of onvolledig is. Iedere maand is er een update van Reflex met de meest recente medisch administratieve gegevens. U signaleert tijdig de trends en kunt deze nader analyseren en waar nodig ingrijpen.

We blijven niet staan bij de statistiek, maar laten juist zien welke opnamen en patiënten achter deze cijfers zitten. Echte patiënten en opnamen die u herkent.

Impressie Reflex

Clinical Intelligence

Dossieronderzoek

Vanuit Reflex kunnen specifieke opnamen direct worden geselecteerd voor dossieronderzoek. Dossieronderzoek is een internationaal op brede schaal toegepaste methode om adverse events op te sporen en verbeterpunten in de kwaliteit en veiligheid van de zorg te detecteren. Met de dossieronderzoeksmodule binnen Reflex kunt u dossieronderzoek uitvoeren via de IHI-triggertool.