• Reflex as a service
  Alleen de service die u nodig heeft
  • Geen systeem, maar antwoorden
  • Voor ziekenhuis en MSB
  • Alleen betalen voor wat u gebruikt
  • Eenvoudig aan en uit zetten
  • Kleine prijzen
  • Inzet van experts
  • Snelle service
 • Krijg grip op uitkomsten
  Tijdig weten waar het mis gaat
  • Maandelijks zicht op uitkomsten
  • HSMR, verpleegduur en heropnames
  • Trends in de tijd zichtbaar maken
  • Analyse van uitschieters
  • Maandelijkse rapportages
  • Input voor dossieronderzoek
  • Triggertool voor dossieronderzoek
  • Professionele ondersteuning
 • Uitkomsten altijd paraat
  Op Desktop, tablet en smartphone
  Maandelijks de meest recente cijfers
  over uw mortaliteit, verpleegduur
  en heropnames zien. Voor het
  ziekenhuis als geheel, per specialisme,
  per diagnosegroep en zelfs per
  verrichtinggroep.
 • Het startpunt voor dossieronderzoek
  Gericht vinden van afwijkende dossiers
  Met een paar klikken vindt u die dossiers
  die interessant zijn om van te leren
  en die gebruikt kunnen worden bij
  complicatiebesprekingen of dossieronderzoek.
  Opnamen kunnen direct worden geselecteerd
  voor dossieronderzoek. Met behulp van de
  ingebouwde triggertool kan het dossier-
  onderzoek worden uitgevoerd.

Nieuw: Reflex as a service is een service op maat om antwoord te krijgen op de vragen waar u nú mee zit. We leveren hiermee geen systeem of dashboard waarmee u zelf analyses moet uitvoeren, maar leveren u de antwoorden. Voordeel: u hoeft geen tijd te besteden aan het draaien van queries, uitvoeren van analyses of maken van rapportages: dat doen wij voor u. Onze experts bieden u het inzicht waar u op dit moment behoefte aan heeft.

Reflex as a Service

Hiernaast staan een aantal herkenbare en terugkerende vragen waar u regelmatig mee geconfronteerd wordt in het ziekenhuis als het gaat om kwaliteit en patiëntveiligheid. De Praktijk Index biedt u service op maat om antwoord te krijgen op de vragen waar u nú mee zit. We leveren hiermee geen systeem of dashboard waarmee u zelf analyses moet uitvoeren, maar leveren u de antwoorden.

We hebben een ‘menukaart’ opgesteld met kleine analyses, overzichten en berekeningen die u los of in combinatie bij ons kunt afnemen. Er geldt een starttarief voor de maandelijkse dataverwerking. Daarbij zijn gratis twee services inbegrepen die u zelf kunt kiezen uit onderstaande overzicht. Daarnaast kunt u naar wens aanvullende services kiezen. Maandelijks kunt u de gewenste service aanpassen. Vergelijk het met een reisverzekering die u aanzet voordat u op vakantie gaat. Op die manier sluit onze service altijd aan bij uw vraag en pakt die ook nog voordelig uit.

Lees meer >>>

Wat levert u dit op?

Wat kunnen we voor u betekenen?

Monitoren

Met Reflex heeft u maandelijks inzicht in de meest recente gegevens van uw ziekenhuis over sterfte, verpleegduur en heropnames. Zo houdt u vinger aan de pols door de trends van deze cijfers te bekijken. Per specialisme, per diagnose en per verrichting. U ziet waar de registratie nog niet up to date of onvolledig is. Iedere maand is er een update van Reflex met de meest recente LBZ gegevens. Dit zijn gegevens die in de meeste ziekenhuizen al jaren worden vastgelegd. U signaleert tijdig de trends en kunt deze nader analyseren en waar nodig ingrijpen.

Analyseren en specificeren

Met Reflex kunt u de cijfers over sterfte, verpleegduur en heropnames nader analyseren. Bijvoorbeeld als u een ongewenste trend ziet. De cijfers worden weergegeven per specialisme, diagnose en verrichting. Vervolgens kunt u ze nader specificeren en analyseren. Uiteindelijk kunt u op het niveau van individuele patiënten de meest opvallende gevallen bekijken. Zo ziet u welke daarvan het meest interessant zijn voor bijvoorbeeld dossieronderzoek of voor de complicatiebespreking. Dit dossieronderzoek kan direct worden uitgevoerd met de ingebouwde triggertool.

Informeren

Vanuit Reflex worden maandelijks rapportages verstuurd. Op ziekenhuisbreed niveau, interessant voor bijvoorbeeld de Raad van Bestuur, maar ook op specialismeniveau. Dit zorgt voor bredere en pro-actieve verspreiding van de cijfers in het ziekenhuis. De rapportages kunnen gebruikt worden voor interne verantwoording en bijvoorbeeld bij overleg binnen een specialisme of RVE, of tussen specialisme een Raad van Bestuur.

Verbeteren

Signalering en nadere analyse in Reflex kan leiden tot verbeterpunten. Enerzijds in de vastlegging en codering van medisch administratieve gegevens waardoor de cijfers betrouwbaarder en actueler worden. Anderzijds in kwaliteit van zorg. De effecten van deze verbeteringen ziet u direct terug in Reflex. Zo ziet u of het gewenste effect wordt bereikt en is snel bijsturen mogelijk. Als u de beoogde verbetering terugziet in de cijfers weet u dat de doorgevoerde veranderingen effect hebben gehad.

Contact

Wilt u meer weten? Wilt u graag een demo ontvangen? Of heeft u specifieke wensen waarvan u wilt weten of ze te realiseren zijn? Neem gerust contact met ons op:

 030-2440326

Neem contact op voor een demo of offerte Neem contact met ons op om een afspraak te maken voor een demo. We komen graag bij u langs om Reflex te laten zien. Dan kunnen we de nodige uitleg geven en uw vragen beantwoorden.