Gegevens: aanlevering en verwerking

Reflex maakt gebruik van de medisch administratieve gegevens van de Landelijke Basisregistratie Zorg (LBZ). Extra registratie of vastlegging is dus niet nodig. Als u start met Reflex geeft u toestemming om uw LBZ gegevens vanaf 2009 te gebruiken. De datalevering verloopt via DHD, de landelijke beheerder van de LBZ database. U hoeft dus geen extra levering te verzorgen. We lezen de data in Reflex in en u heeft dan direct toegang tot uw cijfers vanaf 2009 tot de meest recente gegevens die bij DHD beschikbaar zijn. Vervolgens doen we maandelijks een update van Reflex, waarna u dus steeds inzicht heeft in uw meest recente cijfers. Correcties die zijn uitgevoerd op de gegevens van het lopende jaar worden daarbij ook meegenomen. Het gebruik van de LBZ gegevens voor maandelijkse feedback geeft een impuls aan de actualiteit en kwaliteit van deze registratie. Op die manier worden de cijfers over sterfte, verpleegduur en heropnames steeds betrouwbaarder. Zo profiteert u optimaal van deze waardevolle gegevens en de informatiestructuur die hiervoor al aanwezig is in uw ziekenhuis.

Ondersteuning en advies

De Praktijk Index heeft jarenlange ervaring met het gebruik en interpretatie van gestandaardiseerde uitkomstmaten. We leveren standaard ondersteuning en advies bij het gebruik van Reflex. We helpen ziekenhuizen bij het analyseren en interpreteren van de gegevens en het implementeren van het systeem in het ziekenhuis. Ook geven we advies over het verbeteren en versnellen van de vastlegging en codering.
Methode / standaardisatie

Alle cijfers in Reflex zijn gestandaardiseerd voor een aantal patiëntfactoren. Op basis van de landelijke benchmark wordt voor iedere patiënt een verwachte kans op sterfte, lange verpleegduur en heropname berekend. De optelsom van deze individuele risico's is de verwachte sterfte. Door de werkelijke sterfte hiertegen af te zetten berekenen we een ratio, dat wordt geïndexeerd op 100. De waarde van 100 geeft dus aan dat de sterfte (of verpleegduur of heropnames) gelijk is aan verwacht op basis van de patiëntenmix.

Voor de 50 diagnosen uit de HSMR maken we gebruik van het landelijke model, dat jaarlijks door het CBS wordt geüpdate. Voor de overige groepen gebruiken we onze eigen modellen, volgens een vergelijkbare methodiek. Dat doen we ook voor verrichtingen. De modellen voor verpleegduur en heropnames hebben we zelf ontwikkeld maar werken op eenzelfde manier.

Er wordt gestandaardiseerd voor de volgende factoren:

  • Diagnose- of verrichtinggroep
  • Jaar
  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Zwaarteklasse van de hoofddiagnose
  • Comorbiditeit (nevendiagnoses)
  • Sociaal Economische Status
  • Maand van opname
  • Urgentie
  • Herkomst van de patiënt

Kijk voor meer informatie op http://www.hsmr.nl/over-reflex/achterliggend-model

Neem contact op voor een demo of offerte Neem contact met ons op om een afspraak te maken voor een demo. We komen graag bij u langs om Reflex te laten zien. Dan kunnen we de nodige uitleg geven en uw vragen beantwoorden.