Service en snelheid

Hieronder is een lijst van mogelijke services weergegeven. De basis wordt gevormd door maandelijkse datalevering en –verwerking. Hierbij worden standaard twee van onderstaande services naar keuze gratis meegeleverd. U kunt maandelijks uw keuze aanpassen of uitbreiden. Vergelijk het met een reisverzekering die u aanzet voordat u op vakantie gaat, en weer uitzet als u terug bent. Op die manier sluit onze service altijd aan bij uw vraag en pakt die ook nog voordelig uit.

We houden van snelheid, niets is zo erg als lang op antwoorden te moeten wachten. Als u ons een vraag stelt kunt u bij de meeste services binnen enkele dagen antwoord verwachten. Heeft u zelf wensen of ideeën, die er niet tussen staan? Neem in dat geval contact met ons op, dan denken we met u mee over de mogelijkheden.

Download pdf met meer informatie

Basis: data import

Data import en verwerking

Maandelijks verwerken we uw medisch administratieve gegevens; dit is de basis voor alle maatwerk analyses die we u kunnen bieden. Hierin zijn onder andere diagnoses, verrichtingen, urgentie, leeftijd, geslacht en herkomst in opgenomen. We verwerken uw gegevens in principe één keer per maand. Indien u dat wenst kunnen we ook frequenter updates uitvoeren. Daarnaast is het ook mogelijk extra velden te verwerken, zoals bijvoorbeeld velden uit uw klinische registraties. Dit kan nodig zijn voor het beantwoorden van uw specifieke vragen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Algemeen

HSMR analyse

We analyseren uw HSMR en SMR’s per specialisme en per diagnose- of verrichtingengroep. We blijven niet hangen bij deze algemene statistische eenheden. Omdat we al meer dan 10 jaar ervaring hebben met het analyseren van deze cijfers voor ziekenhuizen, zien we snel genoeg wat er in uw cijfers opvalt en wat mogelijke verklaringen zijn. We maken de vertaling naar specifieke opnamen die opvallen.

Heropnames naar type

Meer inzicht in heropnames, zonder uw tijd te verspillen aan patiënten die per toeval weer terugkomen in het ziekenhuis? De Praktijk Index heeft specifiek voor de heropnames een indeling toegepast waarmee we kunnen laten zien wat voor type heropnames binnen het ziekenhuis voorkomen. We kunnen daarmee onderscheid maken in complicaties (bv. bloedingen en infecties), chronische patiënten die terugkomen of heropnames waar geen relatie is met de eerdere opname. We leveren een duidelijk overzicht van welke patiënten in welke van deze groepen vallen met een advies waar uw ziekenhuis de analyse naar oorzaken zou moeten starten. Link: http://www.heropname.nl/classificatie-heropnames/

Maandelijks ziekenhuisbreed rapport over sterfte, lange verpleegduur en heropnames, inclusief trendanalyse volgens CUSUM methodiek

Dit is een algemene (voortgangs)rapportage rondom sterfte, lange verpleegduur en heropnames. In één oogopslag wordt duidelijk welke diagnosegroepen (significant) afwijken, en om hoeveel opnames dit gaat. We gebruiken ook de CUSUM methodiek om alerts te genereren als een negatieve trend (of misschien juist wel een positieve trend) zich voordoet. Het voordeel hiervan is dat dit alert zich veel eerder voordoet dan dat er statistische significantie is. U wordt dus tijdig gewaarschuwd bij een negatieve trend. Met deze maandelijkse rapportage kunt u ingezette verbetertrajecten monitoren en. Het ziekenhuis levert de Praktijk Index een lijst met namen en emailadressen. Wij zorgen dat de rapportages elke maand bij iedereen worden afgeleverd.

Toegang tot Reflex analysetool

Wilt u graag zelf op elk moment toegang tot Reflex om zelf analyses te doen, dan bieden we de mogelijkheid per persoon een licentie af te nemen. Wij leren u dan hoe u het beste uit Reflex kan halen. U heeft toegang tot onze helpdesk die u graag verder helpt.

Dossieronderzoek

Dossierselecties sterfte, lange verpleegduur en heropnames

We leveren u (maandelijks) een lijst aan met een selectie van de meest opvallende opnamen voor dossieronderzoek. U kunt kiezen of u een selectie van sterfgevallen wilt, of lange verpleegduur of heropnames. We kunnen ook een selectie maken op basis van een combinatie van deze uitkomsten.

Triggertool applicatie

Met onze online IHI triggertool module heeft een eenvoudig en krachtig instrument in handen om uw dossieronderzoek mee uit te voeren. We zetten de werklijsten voor u klaar (zie bovengenoemde service), maar dat kunt u natuurlijk ook zelf doen. U kunt uw dossieronderzoekers (verpleegkundigen en artsen) toegang geven tot deze werklijsten om het onderzoek uit te kunnen voeren. Zij zien direct de basisinformatie van de betreffende patiënt zoals diagnosen, verrichtingen, opnamehistorie en uitkomsten. Stap voor stap worden ze meegenomen bij alle vragen die ingevuld moeten worden. Nadien worden ingevoerde resultaten overzichtelijk gepresenteerd en kunt u deze downloaden naar bijvoorbeeld Excel.

Opleiding in het uitvoeren van dossieronderzoek door onze ervaren dossieronderzoekers

Onze specialisten op het gebied van dossieronderzoek kunnen een in-house opleiding geven voor het uitvoeren van dossieronderzoek. De opleiders hebben zelf uitgebreide ervaring met doen van dossieronderzoek. Onze ervaring is dat met twee keer een dagdeel uw toekomstig dossieronderzoekers goed uit de voeten kunnen. Tijdens deze twee dagdelen zullen we naast de theorie vooral ook aan de slag gaan met concrete casussen. Het tweede dagdeel wordt een aantal weken later gegeven zodat de eerste ervaringen kunnen worden geëvalueerd.

Inzicht in specifieke patiëntgroepen

Complicaties

besproken tijdens de complicatiebespreking. Er is echter nog een bron waar vaak informatie wordt vastgelegd over complicaties: de medische registratie. De ICD-10 kent veel complicatiecodes, en deze worden in Nederlandse ziekenhuizen doorgaans goed geregistreerd. Beter zelfs dan in andere landen! We kunnen onderscheid maken in verschillende typen complicaties zoals infecties, bloedingen, mechanische complicaties, etc. Zo leveren we u een kant en klare lijst met casus die interessant zijn voor de complicatiebespreking.

Frequent Flyers

Hiermee krijgt u inzicht in de patiënten die met grote regelmaat (meestal urgent) in het ziekenhuis worden opgenomen. Dit is niet altijd bij hetzelfde specialisme. Uiteraard excluderen we de opnamen die op voorhand worden verwacht, zoals bv chemokuren. Dit is een interessante groep om eens met een ‘transmurale bril’ te bekijken; hoe verloopt de overdracht en de zorg buiten het ziekenhuis, en is hier winst te behalen?

Kwetsbare ouderen

Hiermee krijgt u inzicht in de omvang en uitkomst van de populatie kwetsbare ouderen in uw ziekenhuis. Het gaat om patiënten van 70 jaar en ouder met minimaal 1 comorbiditeit. U ziet hoe deze patiënten verdeeld zijn over de specialismen in uw ziekenhuis.

Failure to rescue

Complicaties komen voor in het ziekenhuis; dat is nu eenmaal het risico van het vak. Maar als een complicatie optreedt, is het zaak om dit in het ziekenhuis zo snel mogelijk te signaleren, om de schade te beperken. Hierin wordt inzicht gegeven door de AHRQ indicator “failure to rescue”. Gewoon op basis van de gegevens die al zijn vastgelegd. Interessant voor de snijdende specialismen.

“If this than that”

Soms is het prettig als u een waarschuwing krijgt als een bepaalde situatie zich voordoet. Zodat u niet steeds zelf hoeft te checken hoe het er voor staat. Bijvoorbeeld: “Als er binnen een week drie heropnamen voorkomen met een complicatie, geef mij dan een signaal” of “Waarschuw mij als het aantal infecties boven waarde x komt”. Hiermee hoeft u niet elke keer een applicatie in te duiken om te kijken of een trend zich voordoet, maar wordt u proactief en tijdig gewaarschuwd. Zo kunt u uw tijd besteden aan het inzetten van acties, wanneer dat nodig lijkt.

Rapportage per specialisme

Het is ook mogelijk om specifiek per specialisme rapporten af te nemen. Denk aan de overzichten rondom sterfte, lange verpleegduur en heropnames, inclusief een overzicht van onderliggende patiënten.

Medische Codering

Uitvoering dossieronderzoek door onze ervaren dossieronderzoekers

U kunt ons ook als onafhankelijke partij inzetten om het dossieronderzoek voor u uit te voeren. De Praktijk Index heeft zelf verpleegkundigen en artsen in dienst die gespecialiseerd zijn in het uitvoeren van dossieronderzoek. Ze hebben ruime ervaring met dossieronderzoek in meerdere ziekenhuizen. Ook kunnen ze indien gewenst nader onderzoek doen door middel van de Prisma- of Sire-methode. We zorgen voor een duidelijke rapportage waarin alle geanalyseerde cases beschreven worden. Uiteraard presenteren we nadien de uitkomsten aan het ziekenhuis, zodat ook vragen die er nog leven beantwoord kunnen worden.

Codeercheck

We voeren een aantal standaard controles uit op de medische registratie. Bijvoorbeeld de hoeveelheid opnames met een relatief vage diagnosecode en codes die niet in combinatie kunnen voorkomen. Hiermee schetsen we een beeld van de huidige kwaliteit en geven we een input om de registratie te verbeteren.

Steekproefcontrole

In aanvulling op de codeercheck kunnen we ook een steekproef doen waarbij we een aantal dossiers controleren op juistheid en volledigheid van de registratie. We spreken met u af van welk specialisme we steekproeven nemen. De resultaten én verbeterpunten worden teruggekoppeld via een verslag. Dit kan liggen op het vlak van vastlegging door de arts of op de toepassing van de codeerregels door de medisch codeur. Eventueel kan ook nog een hercodering worden gedaan van dossiers die niet juist zijn vastgelegd.

Uitbesteding medische codering

De Praktijk Index heeft een grote poule van ervaren medisch codeurs die voor u codeerwerk uit kunnen voeren. Onze medisch codeurs hebben ruime ervaring in diverse ziekenhuizen en ZIS/EPD-systemen en leveren goede en betrouwbare codering. Zodat u ook iets met de gegevens kunt doen!

Aanvullende services

Extra velden toevoegen aan de Administratieve gegevens

Sommige vragen zijn lastig te beantwoorden met alleen de medisch administratieve gegevens. In dat geval combineren we deze gegevens met extra velden. Bijvoorbeeld uit klinische registraties, IC opnames, SIT oproepen, reanimaties, delierscores, etc. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden en voorwaarden. Dit zal afhankelijk zijn van de situatie in uw ziekenhuis. Maar in principe is het altijd mogelijk om de beschikbare data te analyseren. Het beschikbaar maken van de data kunnen onze data-analisten u uit handen nemen.

De services die hierboven genoemd worden zijn een kleine greep uit de mogelijkheden. Elk ziekenhuis heeft zijn eigen specifieke vragen. We denken daarin graag met u mee. Laat ons weten als u een vraag heeft: info@depraktijkindex.nl of bel ons op 030-2440326. Kijk ook bij contact.

Neem contact op voor een demo of offerte Neem contact met ons op om een afspraak te maken voor een demo. We komen graag bij u langs om Reflex te laten zien. Dan kunnen we de nodige uitleg geven en uw vragen beantwoorden.