Reflex Reports

Niet iedereen zit te wachten op een applicatie waar je zelf alles moet opzoeken. Daarom hebben we een flexibele 'reporting engine' gebouwd die kant en klare rapportages kan opsturen. De gegevens uit Reflex zetten we in een overzichtelijke PDF-file op rij en sturen we u toe via de email.

Reflex Reports

Patiëntgroepen

Op basis van de ICD-10 hoofd en nevendiagnosen geven we inzicht in verschillende risicogroepen binnen uw patiëntpopulatie. Denk daarbij aan de patiënten met diabetes, pulmonale aandoeningen, hart- en vaatziekten, dementie, oncologie, nieraandoeningen of patiënten met multi-morbiditeit (meer dan twee nevendiagnosen).

We vergelijken de cijfers van dit jaar met die van vorige jaar. En met één druk op de knop komt u vanuit het rapport bij de lijst met opnamen.

download voorbeeldrapport

Reflex Reports

Textbook Outcome

De samenhang tussen de uitkomsten sterfte, lange verpleegduur en ongeplande heropname wordt weergegeven onder ‘Textbook outcome’. Alle opnames worden onderverdeeld in klassen, op basis van uitkomst. Er is geordend op impact voor de patiënt.

De eerste categorie betreft opnames waar de patiënt niet is overleden, een normale opnameduur had en er geen heropname op gevolgd is. Deze onderverdeling biedt een handvat om gericht nader onderzoek te doen binnen een van de categorieën. (Marang-van de Mheen et al, 2014)

Reflex Reports

Heropnamecategorieën

De ene heropname is de andere niet. Er zijn vele verschillende mogelijke oorzaken. Op basis van de gegevens van de indexopname en de heropname is er een onderscheid te maken in verschillende typen heropnames.

Zo is er een categorie waarbij patiënten terugkomen met een complicatie na een ingreep (bijvoorbeeld een infectie of bloeding). Een andere categorie zijn patiënten die terugkomen met dezelfde of een vergelijkbare diagnose.

De verschillende typen heropnames hebben ieder hun eigen onderliggende oorzaken en vergen ieder een eigen aanpak om dit waar mogelijk te reduceren. (Stevering et al, 2016)

Reflex Reports

Detecteren van trends met de CUSUM

Om nauwgezet de trend in ziekenhuismortaliteit te kunnen monitoren is de CUSUM methodiek een handige methode. Iedere patiënt die is opgenomen in chronologisch geplot in de grafiek. Een patiënt die overlijdt geeft een stijging in de grafiek, een patiënt die niet overlijdt een daling. Hoe sterk de stijging of daling is, hangt af van het individuele risico op overlijden. Een patiënt die dus een lage kans had en toch overlijdt, geeft een sterkere stijging in de grafiek dan een patiënt die al een hoge kans op overlijden had. Op deze manier zijn trends in onverwachte sterfgevallen binnen een bepaalde periode te detecteren.

Een CUSUM alert wordt bereikt wanneer de grafiek de ingestelde drempelwaarde bereikt. Op dat moment wordt een alert gegenereerd, om te attenderen op de stijgende trend. Dit wordt niet alleen voor sterfte gedaan, maar ook voor lange verpleegduur en ongeplande heropnames.

Reflex Reports

Impact analyse

Om de impact weer te geven van lange verpleegduur en ongeplande heropnames wordt het aantal extra verpleegdagen en de bijbehorende kosten weergegeven. Als prijs voor een verpleegdag €750,- genomen. Wanneer uw ziekenhuis hiervoor een ander bedrag gebruikt, dan kunnen we dat als basis gebruiken voor de berekeningen.

Voor opnames met een lange verpleegduur is de verwachte verpleegduur van de werkelijke verpleegduur afgetrokken om tot het aantal extra verpleegdagen te komen. Van de heropnames zijn alle verpleegdagen meegenomen. Ook wordt weergegeven hoeveel patiënten tijdens een ongeplande heropname overlijden.

Reflex Reports

Per diagnosegroep

Voor uw specialisme worden de uitkomsten weergegeven voor de top 15 meest voorkomende diagnosegroepen en de top 15 verrichtinggroepen. Zo heeft u snel inzicht in de uitkomsten bij de grootste patiëntgroepen.

Reflex Applicatie

De Reflex applicatie is een interactieve applicatie die inzicht geeft in de uitkomsten ziekenhuissterfte, onverwacht lange verpleegduur en onverwachte heropnames. Maandelijks worden nieuwe gegevens van het ziekenhuis verwerkt. De applictie kan op allerlei manieren selecties maken door te filteren en te downdrillen. De applicatie geeft inzicht in de totale patientpopulatie van klinische- en dagopnamen.

Reflex Application

Sterfte, Lange Verpleegduur en heropnames

Op de voorpagina laat Reflex de ratio's zien voor ziekenhuissterfte, onverwacht lange verpleegduur en ongeplande heropnames.

Door de klikken op één van de getallen kom je direct bij de lijst van achterliggende opnamen.

Reflex Application

SMR's per specialisme

Alle ratio's kunnen worden uitgesplitst naar vakgroep, naar diagnosegroep en naar verrichtingengroep. Voor elk ratio wordt getoond hoeveel opnamen dit betrof, hoeveel er waren verwacht op basis van de modelinformatie en wat de afwijking was van het verwachte aantal. De kleuren laten zien of je een significante afwijking hebt ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Door de klikken op één van de getallen kom je direct bij de lijst van achterliggende opnamen.

Reflex Application

Filteren

Reflex heeft tal van filtermogelijkheden. Denk daarbij op het kiezen van een specifiek tijdvak, een specifieke patiëntengroep (kwetsbare ouderen, oncologie, etc), complicaties, avond/nacht/weekend, urgentie, specialisme, herkomst patient, aantal nevendiagnosen, etc.

U kunt uiteraard ook zoeken naar een specifiek opnamenummer of patiëntnummer. Het is dan ook mogelijk om alle opnamen van de patient overzichtelijk op een rij te zetten.

Reflex Application

Lijst met opnamen

Als u een selectie heeft gemaakt wordt deze selectie van opnamen getoond in een lijst met opnamen. U ziet een uniek nummer, een diagnosegroep, de leeftijd van de patiënt en het risico.

Door te klikken op een opname komt u in bij de details van de opname terecht.

Reflex Application

Opname details

Dit is het diepste niveau van Reflex, namelijk de basisgegevens van de opname. In een kort verhaaltje schetsen we het verloop in het ziekenhuis. Verder staan aan de linkerzijde een aantal basisgegevens van de opname. Aan de rechterzijde staan de hoofd- en nevendiagnosen van deze opname, vastgelegd in ICD-10. De hoofddiagnose is blauw gemarkeerd, de rest zijn nevendiagnosen. Ook wordt aangegeven met een 'C' of er eventueel sprake was van een complicatie.

Mochten de gegevens van een opname daartoe aanleiding geven dan kan de opname worden geselecteerd voor verder dossieronderzoek. De opname wordt dan op een werklijst gezet die weer wordt opgepakt door het team dat dossieronderzoek uitvoert.

Reflex CaseNote

Met Reflex CaseNote kunt u dossieronderzoek uitvoeren. Dossieronderzoek is een internationaal op brede schaal toegepaste methode om adverse events op te sporen en verbeterpunten in de kwaliteit en veiligheid van de zorg te detecteren. Reflex CaseNote is een triggertool waarmee u met behulp van de IHI triggertool dossiers kunt onderzoeken op adverse events.

Reflex CaseNote

Dossieronderzoek

Reflex heeft een module dossieronderzoek. Vanuit Reflex kunnen opnamen worden aangemerkt voor dossieronderzoek. Ze komen dan op een werklijst te staan. We gebruiken voor het dossieronderzoek de IHI-triggertool. U doorloopt de module van vraag tot vraag en wordt zo aan de hand genomen om het onderzoek goed uit te voeren.