Monitoren

Met Reflex heeft u maandelijks inzicht in de meest recente gegevens van uw ziekenhuis over sterfte, verpleegduur en heropnames. Zo houdt u vinger aan de pols door de trends van deze cijfers te bekijken. Per specialisme, per diagnose en per verrichting. U ziet waar de registratie nog niet up to date of onvolledig is. Iedere maand is er een update van Reflex met de meest recente LBZ gegevens. Dit zijn gegevens die in de meeste ziekenhuizen al jaren worden vastgelegd. U signaleert tijdig de trends en kunt deze nader analyseren en waar nodig ingrijpen.

Analyseren en specificeren

Met Reflex kunt u de cijfers over sterfte, verpleegduur en heropnames nader analyseren. Bijvoorbeeld als u een ongewenste trend ziet. De cijfers worden weergegeven per specialisme, diagnose en verrichting. Vervolgens kunt u ze nader specificeren en analyseren. Uiteindelijk kunt u op het niveau van individuele patiënten de meest opvallende gevallen bekijken. Zo ziet u welke daarvan het meest interessant zijn voor bijvoorbeeld dossieronderzoek of voor de complicatiebespreking.


Informeren

Vanuit Reflex worden maandelijks rapportages verstuurd. Op ziekenhuisbreed niveau, interessant voor bijvoorbeeld de Raad van Bestuur, maar ook op specialismeniveau. Dit zorgt voor bredere en pro-actieve verspreiding van de cijfers in het ziekenhuis. De rapportages kunnen gebruikt worden voor interne verantwoording en bijvoorbeeld bij overleg binnen een specialisme of RVE, of tussen specialisme een Raad van Bestuur.


Verbeteren

Signalering en nadere analyse in Reflex kan leiden tot verbeterpunten. Enerzijds in de vastlegging en codering van medisch administratieve gegevens waardoor de cijfers betrouwbaarder en actueler worden. Anderzijds in kwaliteit van zorg. De effecten van deze verbeteringen ziet u direct terug in Reflex. Zo ziet u of het gewenste effect wordt bereikt en is snel bijsturen mogelijk. Als u de beoogde verbetering terugziet in de cijfers weet u dat de doorgevoerde veranderingen effect hebben gehad.


De verbetercyclus

Een veelgehoorde reactie op het gebruik van Reflex is: "we moeten eerst onze registratie verbeteren". In dit plaatje ziet u de stappen van de medische informatie cyclus. We willen u ervan overtuigen om niet bij de eerste stap van deze cyclus te starten. Maar in plaats daarvan onderaan: de feedback van deze gegevens. Door medisch specialisten heel snel te 'belonen' voor goede vastlegging aan de bron door meteen feedback te geven over hun prestaties van de afgelopen weken. Uiteraard zal in sommige gevallen de reactie zijn dat de gegevens niet kloppen of niet up to date zijn. Dit kan echter direct verbeterd worden. Bijvoorbeeld doordat specialisten afspraken maken met de medische administratie over wat de arts opschrijft en wat de codeur daarvoor codeert. Dit geeft een directe verbetering, die u de maand erna terugziet in de cijfers. Ook kunnen uitschieters worden geanalyseerd en voor opvallende gevallen dossieronderzoek worden gedaan. Een dossier van vorige maand spreekt veel meer aan dan een van twee jaar geleden. Dit maakt tijdig ingrijpen mogelijk: tijdigheid is essentieel waar het om patiëntveiligheid gaat.

Lees meer

Neem contact op voor een demo of offerte Neem contact met ons op om een afspraak te maken voor een demo. We komen graag bij u langs om Reflex te laten zien. Dan kunnen we de nodige uitleg geven en uw vragen beantwoorden.